Mere information omkring P2P Lending

Vi tilbyder dig mulighed for at investere din opsparing i et produkt hvor du kan opnå højt afkast og stor risiko-spredning. Åben vores præsentation nedenfor og få en introduktion til hvad du kan gøre for din opsparing og fremtid

Quantrom P2P Lending DAC

Quantrom P2P Lending DAC er et selskab, etableret i Irland med det formål at investere i peer-to-peer lending. Investering i selskabet sker ved tegning af akkumulerende obligationer.

Akkumulerende obligation

Obligationen er akkumulerende dvs. at renterne bliver tilskrevet prisen på obligationen. Hver måned beregnes netto resultatet i selskabet og hele overskuddet tilskrives værdien (prisen) på de udstedte obligationer.

 

P2P Lending

P2P Lending er udlån over nettet. Personer med opsparing låner deres penge ud til andre der har behov et lån til at finansiere køb af forbrugsgoder (elektronik, møbler, rejser etc), bolig, bil eller til en virksomhed der har behov at investere i produktion m.v.

Man kan bedst sammenligne det med "gammeldags" pantebreve med sikkerhed i ejendomme, biler eller andet løsøre.

Det er vigtigt at påpege, at vi ikke investerer i kviklån.

Investeringsområde

Quantrom P2P Lending DAC investerer primært i Øst-Europa

Hvordan tegner jeg

Du tegner obligationer i Quantrom P2P Lending direkte på nettet. Vi anbefaler at du søger vejledning hos din investerings og skatterådgiver før du investerer i Quantrom P2P Lending. Du kan benytte nedenstående link:

Tegning af Notes

Hvordan får jeg min investering igen

Når du ønsker at sælge nogle eller alle dine obligationer sker det via hjemme-siden. Du kan benytte følgende link:

Indløsning af Notes

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Quantrom Peer-2-Peer Lending?

Vi er et investeringsselskab, der investerer i andele af lån på flere platforme overvejende i Østeuropa. I Østeuropa er behovet for finansiering til private og virksomheder højt og renten typisk højere end i det øvrige Europa.

Der investeres i forbrugslån til private, virksomheds-lån, billån og lån i ejendomme.

Hvem kan investere?

Private investorer og virksomheder der er hjemmehørende i Europa og har en bankkonto i regionen. Endvidere skal personen eller virksomheden opfylde tilfredsstillende dokumentation for identifikation, samt opfylde sædvanlig bankprocedure herunder KYC/ALM. Du kan finde yderligere information under fanen køb og salg af notes.

Kan virksomheder investere?

Ja, virksomheder og fonde kan investere i Quantrom P2P Lending. For at overholde lovgivningen har vi behov for udskrift fra selskabsregistret med henvisning til, hvem der kan tegne selskabet. Endvidere har vi behov for sædvanlig dokumentation for overholdelse af KYC/ALM. Du kan finde yderligere information under fanen køb og slag af notes.

Hvad er KYC og AML?

KYC står for ”Know Your Customer” eller ”kend din kunde”.

AML står for ”Anti Money Laundring” eller regler mod hvidvaskning af penge.

Doran + Minehane checker alle investorer i Quantrom P2P Lending, for at sikre at Quantrom P2P Lending ikke medvirker til hvidvasking af penge.

Hvor sikker er investeringen?

Al investering er der forbundet en risiko. Den største risiko ved at investere i lån er risikoen for manglende tilbagebetaling af lånet. Følgende foranstaltninger har Quantrom foretaget for at afbøde risikoen:

  1. Alle lån er etableret efter en fastsat procedure fra en platform eller kreditinstitut, der har vurderet låntagers tilbagebetalingsevne.
  2. For visse typer af lån (ejendomslån og billån), er der stillet sikkerhed i form af pant, der kan anvendes i tilfælde af misligholdelse af lånet, hvilket nedbringer risikoen for tab.
  3. For visse typer af lån (virksomhedslån) er andre kreditforbedringer foretager herunder selvskyldnerkaution fra virksomhedsejer.
  4. For den overvejende del af låne porteføljen har kreditinstitutterne forpligtigt sig til at tilbagekøbe lånene, såfremt der ikke er betalt renter og afdrag over en periode på 60 dage.

Endelig tilstræber Quantrom at have en meget stor diversifikation af lånene, til forskellige lande, låneformål (sektorer), platforme, kreditinstitutter samt individuelle låntagere.

Hvilke omkostninger er forbundet med investeringen?

For at købe andele i Quantrom P2PL beregnes en transaktions omkostning på 50 Euro.

Der betales et management fee på 1% af den samlede værdi af selskabet, samt et performance fee på 10% af afkast ud over 7% i årligt afkast.

Endelig betaler Quantrom sædvanlig irsk selskabsskat, der p.t. udgør 12,5%.

Hvad er minimum beløbet for investering?

Minimum investeringen udgør 10.000 Euro, herefter kan der købes andele for et beløb helt ned til 2.000 Euro pr. køb.

Hvor lang tid er investeringen bundet?

Investeringen er bundet i 12 måneder, hvorefter du kan sælge med 1 måneds varsel.

Hvad sker der, hvis Quantrom Limited ikke længere kan varetage sine forpligtigelser?

I tilfælde af den usandsynlige begivenhed at Quantrom Limited må ophøre med sine aktiviteter, kan Bestyrelsen i Quantrom P2P Lending sammen med  Company Secretary (Doran + Minehane) indgå en aftale med en anden investerings-manager eller vælge at afvikle Quantrom P2P Lending og udbetale det overskydende provenu til investorerne.

Hvad sker der hvis en platform eller kreditinstitution går ned?

Såfremt en platform eller et kreditinstitut går ned, har Quantrom undersøgt og sikret sig, at der fortsat er sikret ret til de andele af lån, der er investeret i. 

Hvordan køber jeg andele i Quantrom P2P Lending?

Du kan købe andele i Quantrom P2P Lending direkte på hjemmesiden under fanen køb og salg af notes

I forbindelse med købet skal du afgive informationer; din bankforbindelse, kopi af pas samt dokumentation for din bopæl. Du kan læse yderligere på hjemmesiden under fanen køb og salg af notes.

Er investeringen i Quantrom P2P lending garanteret af en offentlig myndighed?

Peer-to-Peer Lending er en ny investerings-løsning, der havde sin start under finanskrisen i USA og UK. Igennem de senere år er løsningen nu udbredt til Europa, og for nærværende er markedet i Europa ikke reguleret af nogen myndighed. De enkelte platforme og kreditinstitutter er reguleret og er under tilsyn fra det enkelte lands finanstilsyn.

Investeringen sker på eget ansvar,og investorer er vidende om og forstår de risici, der er forbundet med investeringen, samt at man kan tabe dele eller hele sin investering.

Investor er ikke omfattet af nogen finansiel kompensationsordning fra en offentlig myndighed.

Hvor likvid er den underliggende investering?

Investering i Peer-to-Peer lån er en langsigtet investering. Indgåede låneaftaler kan ikke opsiges fra udlåner siden, og derfor er Peer-to-Peer lån illikvide af natur. Der findes et sekundært marked, hvor lån kan handles, men det er ikke specielt likvidt.

På den baggrund har Quantrom P2P Lending en bindings-periode på 12 måneder.

Hvilken valuta investeres der i?

Der investeres udelukkende i Euro.

Hvordan kan jeg se afkastet af min investering?

Du vil månedsvis modtage en rapport pr. mail med en detaljeret gennemgang af låneporteføljen. I rapporten vil fremgå ultimo månedskurs samt udviklingen af investeringen siden starten af marts 2017.

Hvilke formål investeres der i?

Lånene kan være etableret til mange formål, Quantrom investerer bredt indenfor forskellige sektorer og lande. Der investeres primært i forbrugslån til private, virksomhedslån, billån og lån med pant i ejendomme.

Hvilken sikkerhed stilles der for lånene?

Der er to typer af lån: 1) lån med pant og 2) lån uden pantesikkerhed.

For lån med pantesikkerhed kan pantet være i form af ejendomme, biler eller for virksomheds-lån med pant i produktionsudstyr.

Hvordan er sikkerheden vurderet?

Værdien af sikkerheden er vurderet af en ekspert indenfor lånets kategori. Det kan være en valuar indenfor ejendomsfinansiering eller en ”in-house” ekspert indenfor f.eks. bilfinansiering.

Hvad sker der, hvis låntager ikke betaler?

I tilfælde, hvor debitor ikke betaler sine ydelser rettidigt, vil platformen eller finansierings-instituttet kontakte låntager med en erindrings-skrivelse (kan også være i form af sms og mail).

Hvis betaling fortsat udebliver vil platformen eller kreditinstituttet forsøge at finde en løsning eventuelt ved at forlænge løbetiden på lånet. Som en sidste mulighed bliver fordringen overdraget til retslig inkasso og eventuelt pant realiseret til dækning af hele eller dele af udeståendet.

Investeres der i ”kvik” lån?

Quantrom P2PL investerer ikke i ”kvik” lån eller andre korte lån med ekstremt høje renter.

Hvor meget af investeringen kan jeg sælge?

Du kan sælge hele eller dele af investeringen (minimum 5.000 Euro) efter 12 måneders ejerskab med et varsel på 35 hverdage.

Er der omkostninger forbundet med salget?

Der vil blive fratrukket et ekspeditionsgebyr på 50 Euro.

Hvor lang tid går der til udbetaling finder sted?

Betalingen vil blive foretaget seneste 10 hverdage efter månedsafslutingen hvor til opsigelsesvarslet var givet.

SKAT og Skatterådet har behandlet vores anmodning om bindende svar på Skatterådets mødet den 30 april 2019.

Notes "obligationer" som købes for frie midler bliver beskattet efter lagerprincippet.

Virksomheder som ikke driver finansiel virksomheder beskattes efter lagerprincippet

Det er muligt at investere pensionsmidler dvs. kapitalpension, ratepension og alderspension der beskattes med PAL skat der p.t udgør 15,3%.