Invester i Quantrom P2P Lending

Investorer med skattepligt i Danmark kan investere i Notes fra Quantrom P2P Lending. Det gælder privatpersoner såvel som selskaber

Frie midler

Frie midler dvs. privat opsparing som du selv disponerer over kan investeres via vores hjemmeside.

Du kan benytte linket nedenfor og udfylde formularen. Herefter modtager du en email med et elektronisk dokument som du skal underskrive.

Pensionsmidler

Skatterådet og SKAT har i deres afgørelse af 30. april 2019 godkendt, at pensionmidler kan investeres i Notes fra Quantrom P2P Lending.

Investering skal ske via det pengeinstitut hvor du har din pensionsopsparing.

Du bedes kontakte os via nedenstående link, så kan vi hjælpe dig i processen.

Selskaber

Skatterådet og SKAT har i deres afgørelse af 30. april 2019 godkendt, at selskaber kan investere i Notes fra Quantrom P2P Lending.

Du bedes kontakte os via nedenstående link, sender vi mere mail med den information skal skal bruges som dokumentation