Hvad er Quantrom P2P Lending

En løsning i et NUL-rente miljø?

Quantrom P2P Lending DAC (QP2PL) er et selskab etableret i Irland der investerer selskabets kapital i alternative udlån indenfor EU. For nuværende fokuseres primært på udlån i Øst-Europa hvor afkast/risiko forholdet er mest attraktivt.

QP2PL er et normalt irsk selskab og betaler selskabsskat i Irland.

Koncept

Internettet har ændret måden personer køber varer og service ydelser. Disse ændringer er nu også på vej i den finansielle sektor, hvor de traditionelle finansielle virksomheder bliver presset af fintech industrien.

Siden finanskrisen i 2008 og 2009 har  opsparer ikke fået noget særligt afkast af deres indeståender i bankerne ligesom renterne på obligationer er meget lave. De seneste år har realrenten været negativ, hvilke har udhulet købekraften på befolkningens opsparing.

Det er nu muligt at investere i alternative udlån eller peer-to-peer lending på diverse internet platforme. Det kan man gøre selv på de enkelte platforme eller overlade investerings processen til QP2PL, hvor vi investerer sammen i en bred vifte af alternative udlån, på flere platforme, uden du behøver at  geninvestere de daglige betalinger af renter og afdrag.

Den overvejende del af de lån der investeres i er med pantesikkerhed i biler og ejendomme, så her kan der sammenlignes med hvordan man tidligere investerede i pantebreve. Nu er hele processen kommet på nettet og det gør det mere effektivt at diversificere sin risiko i en stor portefølje af udlån.

Forventet afkast

Målsætningen for QP2PL er at skabe et årligt langtsigtet afkast på 5% efter omkostninger og selskabsskat i Irland. Såfremt Qp2PL giver et afkast på over 7% betaler investorerne et performance fee på 10% af afkast over 7%.

 

RISIKO

Al investering er forbundet med risiko. Når man investerer i alternative udlån kan låntager gå konkurs og der kan betyde at den investerede kapital går tabt. Investering i alternative udlån er ligeledes en investering i et illikvidt aktiv som ikke umiddelbart kan sælges. Det betyder blandt andet. at investor ikke kan opsige et lån før lånets udløb og som følge heraf kan en portefølje ikke afvikles på kort sigt.

 

Disclaimer

Denne hjemmeside omkring Quantrom Limited og Quantrom P2P Lending DAC kan og må ikke opfattes som en opfordring til at købe eller sælge Notes i QP2PL. Før du investerer i Notes fra QP2PL bør du grundigt gennemlæse materialet som er tilgængeligt på vores hjemmeside inklusiv "Offering Memorandum" samt KIID.

Vi anbefaler, at du søger rådgivning om dine skattemæssige forhold, før du træffer en investerings beslutning.

Samtidig skal man være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast, samt at de faktiske afkast kan afvige signifikant fra det forventede afkast. Endeligt skal investorer være opmærksom på at hele den investerede kapital kan gå tabt.