Quantrom P2P Lending DAC – Beskatning i Danmark

Således beskattes vores Notes (akkumulerende obligation)

Med hjælp fra Beierholm har Quantrom P2P Lending anmodet om bindende svar fra SKAT omkring beskatningen af vores Profit Participation Note (Notes) for danske investorer.

Sagen blev behandlet på Skatterådets møde den 30. april 2019 og Rådet besluttede følgende:

  • En investering i Notes er omfattet af kursgevinstloven og opgøres efter lagerprincippet.
  • For selskaber medregnes afkast til selskabets almindelig indkomst (lagerprincip).
  • Privatpersoner beskattes af afkastet som kapitalindkomst (lagerprincip).
  • Privatpersoner kan benytte pensionsmidler til investering i Notes.

 

En sammenfatning af Skatterådet afgørelse kan findes i nedenstådende dokument fra Beierholm:

Profit Participation Note - bindende svar_080519

 

Skatterådet fulde afgørelse:

 

Yderligere rådgivning omkring skatteforhold?

 

Hvis du har brug yderligere rådgivning vedrørende skat anbefaler vi at du kontakte en uafhængig skatterådgiver.