Quantrom P2P Lending DAC – Yderligere information

Før du investerer i Quantrom P2P Lending Profit Participation Notes

Alternativ udlån eller peer-to-peer lending er et relativt nyt fænomen i Europa. Efter finanskrisen i 2008/09 opstod der et behov for et alternativ til den traditionelle bank finansiering.

Bankerne begrænsede i årene efter krisen kraftigt deres udlån til både private og mindre virksomheder. Behovet for finansiering eksisterede og eksisterer fortsat uden at bankerne har øget deres udlån og derfor opstod alternativ udlån over internettet.

Tidligere var det almindeligt at udstede private pantebreve f.eks. ved huskøb. Lidt forenkelt kan man hævde, at private pantebreve er flyttet over på nettet og det har skabt nye muligheder for almindelige investorer.

Vi anbefaler, at du nøje læser de nedenstående dokumenter, således at du har en bedre forståelse af konceptet bag Quantrom P2P Lending DAC og de risici, der er forbundet med en investering i vores Profit Participation Note.

Alle investeringer er forbundet med risiko og tab af dele eller hele den indskudte kapital kan forekomme.

Key Investor Information Document (KIID)


Offering Memorandum - Quantrom P2P Lending


Quantrom P2P Lending DAC Term Sheet